Compania Mevisor • Ady Endre út 74, 2000 Szentendre, Ungaria • e-mail: mevisor@mevisor.hu • tel/fax: +36 26 314 520
Compania Mevisor Contact Referințe Grant de Finanațare
Controlul calității


Această categorie desemnează acele aplicații ale prelucrării de imagini la care produsele sunt verificate (off line) într-un laborator și nu pe linia de fabricație, prin eșantionare. Aceste sisteme sunt caracterizate printr-o precizie mai mare - față de sistemele ce verifică produsele în cadrul procesării lor (on line) - deoarece se dispune de un timp mai îndelungat de analiză, iar produsul verificat este staționar, dinainte poziționat.

Avantajele acestor sisteme față de altele din același domeniu, este că acestea lucrează fără contact. Aceste sisteme sunt deosebit de utile în cazul unor produse ce nu pot fi măsurate cu aparate ce măsoară prin contact. Putem aminti aici câteva tipuri de măsurări, din care clientul poate să aleagă tipul cel mai convenabil:
Verifcarea inscripționării etichetelor
Verificarea culorilor
Verificarea bavurilor
Verificarea parametrilor optici ai corpurilor transparente
Verificarea formei obiectelor
Verificarea prezenței unor detalii la asamblare.

Dar deasemenea se pot realiza și verificări convenționale ca:
Verificare dimensională
Contorizarea produselor
  Compania Mevisor • Ady Endre út 74, 2000 Szentendre, Ungaria • e-mail: mevisor@mevisor.hu • tel/fax: +36 26 314 520