Compania Mevisor • Ady Endre út 74, 2000 Szentendre, Ungaria • e-mail: mevisor@mevisor.hu • tel/fax: +36 26 314 520
Compania Mevisor Contact Referințe Grant de Finanațare
Grant de Finanațare


Compania noastră a luat parte în anul 2005 la concursul pentru finanțare GVOP-3.3.1. al Uniunii Europene, în care a câștigat un grant de finanțare cu tema: "Realizarea unui prototip de echipament cameră video-robot inovative pentru calificarea, măsurarea dimensională a pieselor".

Camere video asamblate pe manipulatorul robotului.
Pentru măsurarea dimensională cu ajutorul camerelor video este importantă posibilitatea de mișcare realizată mecanic prin intermediul unui braț de robot, ce poate poziționa camera în jurul obiectului de măsurat. Brațul robotului trebuie să posede posibilitatea de poziționare precisă, lipsită de vibrații și un număr corespunzător de grade de mobilitate. Ansamblul cameră- braț de robot deschide noi orizonturi de aplicație atât pentru robotică cât și pentru procesarea de imagini. Măsurarea dimensională se poate astfel adapta cu ușurință unor cerințe din ce în ce mai complexe, unor modificări ale piesei, și unor modificări ale parametrilor de măsurat.

Procesarea de imagini realizată cu ajutorul sistemelor de proiectare grafică.
Dacă pentru măsurarea dimensională a unei piese sunt necesare mai multe imagini achiziționate și asamblarea acestora, atunci sunt necesare și mai multe poziționări programate ale camerei. Pentru o altă piesă de o altă configurație geometrică, pozițiile programate trebuie modificate, în așa fel incât să se poată măsura parametrii geometrici ai acestei piese. Soluția problemei de poziționare a camerei este ca aceasta să fie comandată pe baza informațiilor furnizate de către un program de proiectare asistată. În cadrul aplicațiilor curente, industriale, de procesare a imaginilor, se întâlnesc sarcini de măsurare în producția de serie mare și masă, la care se realizează verificarea și calificarea produselor. În cazul schimbării produsului, echipamentul de măsurare cu cameră trebuie reprogramat, sau trebuie schimbată configurarea parametrilor programului existent. În cazul moficării parametrilor, se modifică doar limitele toleranțelor, dar nu și dimensiunile ce trebuie măsurate. În cazul în care, la schimbarea fabricației, se modifică și forma geometrică a produsului, sistemul de măsurare trebuie reprogramat complet, în așa fel incât să fie capabil să măsoare corect dimensiunile noului produs. Aceaste reprogramări dese descresc flexibilitatea și productivitatea liniei de fabricație și totodată necesită aportul unor experți programatori.

Și în cazul echipamentelor de măsurare OFF LINE flexibilitatea liniei de fabricație este influențată în mod negativ de faptul că în cazul schimbării piesei trebuie modificat și programul de măsurare.

Pentru a elimina aceste neajunsuri ce survin la schimbarea produsului, soluția este ca parametrii procesării de imagini să fie definiți și calculați deja în cadrul stadiului de proiectare al produsului. În acest sens, proiectantul produsului, în timpul fazei de proiectare, definește vederi (proiecții) ale produsului tridimensional, și în cadrul acestor vederi definește dimensiunile ce trebuie măsurate, formele geometrice care trebuie verificate, și specifică acești parametrii în documentația tehnică a produsului. În cursul proiectării asistate, odată cu generarea desenelor 3D, se generează fișierele cu parametrii de măsurare și verificare ce sunt accesibili în mod automat programului de procesare de imagini. În aceste fișiere se regăsesc informații privitoare la vederile piesei, situarea camerei, pozițiile formelor geometrice de verificat și toleranțele limită admisibile. Sistemul de măsură ce posedă aceste informații nu va mai trebui reprogramat la schimbarea produsului, ci este suficientă apelarea fișierului cu informațiile corespunzătoare.

În cadrul acestui proiect compania noastră are posibilitatea de a realiza prototipul unui echipament ce constă dintr-un robot echipat cu sistem vizual, programabil prin programul de proiectare asistată, utilizând asamblarea informațională a unor sisteme CAD, a roboților industriali și a sistemelor de măsurare vizuală.
  Compania Mevisor • Ady Endre út 74, 2000 Szentendre, Ungaria • e-mail: mevisor@mevisor.hu • tel/fax: +36 26 314 520