Compania Mevisor • Ady Endre út 74, 2000 Szentendre, Ungaria • e-mail: mevisor@mevisor.hu • tel/fax: +36 26 314 520
Compania Mevisor Contact Referințe Grant de Finanațare
Sisteme PC


Pe sistemele PC atât achiziția imaginilor cât și procesarea acestora se realizează pe un calculator personal. În acest caz sistemul de operare utilizat este WINDOWS XP. Procesarea se desfășoară pe mai multe nivele. Nivelul cel mai de bază este realizarea imaginii. Pe aceasta se bazează procesarea, realizată cu algoritmi speciali dezvoltați de compania noastră. Rezultatele prelucrărilor sunt afișate cu ajutorul unui program care este deasemenea de concepție proprie. În afară de afișarea unor grafice acest program realizează stocarea informațiilor și setarea unor parametrii de evaluare a rezultatelor. Ca rezultat al prelucrării informațiilor, programul poate să comande execuția anumitor faze ale procesului de fabricație, prin transmiterea unor semnale de comandă pe portul serial sau printr-o interfață specială, la controlere de tip PLC.

Calculatorul personal poate fi, la cererea clientului, un calculator desktop obișnuit sau un calculator industrial cu configurație specifică aplicațiilor industriale. Camera video se alege în funcție de natura aplicației.


  Compania Mevisor • Ady Endre út 74, 2000 Szentendre, Ungaria • e-mail: mevisor@mevisor.hu • tel/fax: +36 26 314 520