Compania Mevisor • Ady Endre út 74, 2000 Szentendre, Ungaria • e-mail: mevisor@mevisor.hu • tel/fax: +36 26 314 520
Compania Mevisor Contact Referințe Grant de Finanațare
Programe (sotware)


Cea mai mare parte a programelor utilizate în cadrul sistemelor de parcare sunt de concepție proprie. Din punct de vedere informațional modularitatea sistemelor de parcare este sprijinită de faptul că se utilizează programe separate pentru diferite funcții ale sistemului.

Gestiunea datelor sistemului de parcare este realizată de către Serverul de baze de date (DBServer). Acest server realizează gestiunea autovehicolelor parcate, datele privitoare la clienții cu abonamente, și deasemenea informațiile statistice și fotografiile realizate la recunoașterea automată a numerelor de înmatriculare. Programul de gestiune a bazelor de date se conectează cu celelalte module printr-o rețea de tip LAN.

Serverul de comandă a punctelor de trecere A Kapukezelő szerver (GServer), poate controla maxim 16 puncte de trecere (intrări sau ieșiri). Acest program comandă electronica senzorială, barierele, cititoarele de cartele. În cadrul acestui program se realizează și recunoașterea automată a numerelor de înmatriculare.

Programul de comandă pentru Automatul de taxare (FAMServ), poate comanda un număr de 8 automate de taxare. În afară de programele prezentate se utilizează diferite interfețe utilizator ce sunt folosite de către personalul parcărilor pentru derularea funcțiilor de circulație și administrare.

Stația de lucru pentru operarea porților (punctelor de trecere). Acest program poate gestiona un număr configurabil de puncte de trecere (intrări sau ieșiri). Dacă punctul de trecere nu este automatizat atunci cu ajutorul acestei unități operatorul poate introduce datele necesare pentru trecerea autovehicolului și tot acest program gestionează casele de marcat autorizate de către Autoritatea Financiară.

Stația de lucru a Punctului de control. Acest program are funcții importane în cazul parcărilor logistice. Acest program este instalat la stațiile de încărcare a autovehiculelor și permite eliberarea avizelor de încărcare.

Pentru gestionarea datelor de parcare este necesar programulSetPark. Cu ajutorul acestui program se pot întreține datele privitoare la clienții cu abonamente, dar se pot realiza și diferite prelucrări statistice ale datelor.

  Compania Mevisor • Ady Endre út 74, 2000 Szentendre, Ungaria • e-mail: mevisor@mevisor.hu • tel/fax: +36 26 314 520